UTHK 2019
3. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi: UTH Kongresi 2019
09-12 Ekim 2019, Antalya, Türkiye

“3. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi”, 09-12 Ekim 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek

Değerli Tıp ve Hukuk Mesleği Mensupları,

 

Tıp sürekli gelişen dinamik bir bilim dalı olup, tıp alanındaki gelişmelerle ortaya çıkan hukuki sorunlara da aynı süratte çözüm önerileri bulmak zorundayız. Bu nedenle, bilim insanları ve uygulamacılar, hukuki ihtilafların çözümüne ve kanun koyucunun düzenlemelerine katkı sağlamak üzere kongre, sempozyum ve panellerde özellikle güncel konuları anlatarak ve tartışarak çözüm önerileri sunmalıdır. 

 

Tıp hukuku alanında yüksek lisans ve doktora programları olan, ülkemizin ilk ve tek Tıp Hukuku Dergisi’ni yedi yıldır çıkaran ve her sene düzenli olarak Türk Alman Tıp Hukuku Sempozyumu’nu düzenleyen İstanbul Medeniyet Üniversitesi olarak, iki yılda bir düzenlediğimiz Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi’ne ilgi duyan herkesi katılmaya davet ediyoruz. 

 

Kongremizin ilki 02-05 Eylül 2015 tarihlerinde Bodrum’da “Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuku Kongresinde (Vaka Tartışmalı) ” düzenlenmiş ve kitabı da yayınlanmıştır. İkincisi ise, 20-24 Eylül 2017 tarihlerinde Antalya’da II. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi olarak gerçekleştirildi ve kitabı da yayınlanmıştır. 

 

Kongremizin üçüncüsü de, 9-12 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya’da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi tarafından III. ULUSLARARASI TIP HUKUKU KONGRESİ olarak gerçekleştirilecektir. Kongremizde, Hekimler, Hakimler, Savcılar, Avukatlar, Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları, diğer tüm sağlık çalışanları ile ilgili alanlarda asistan ve öğrenci olanları tebliğ sunmaya ve kongremize katılmaya davet ediyoruz. Kongrenin ana ve yan konularının yanı sıra, gerek uygulama ve gerekse teori açısından katkısı olabilecek her konuda sunumlar yapılabilir. Ayrıca kongre süresince sadece soruların cevaplandırıldığı oturumlar ile kurslara da yer verilmiştir. 

 

Antalya’da görüşmek ümidiyle, tıp ve sağlık hukukuna gönül veren ve ilgi duyanlara saygılarımızla. 

 

Kongre Başkanları

Prof. Dr. M. Refik Korkusuz
Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri

Kongre sayfası için: http://www.uthk.org 

KONGRE BİLGİLERİ:
Tarih     :
 09-12 Ekim 2019
Yer        : Kervansaray Lara Otel ve Kongre Merkezi – Antalya, Türkiye

 

Organizasyon