Başkandan

Dr. Ali Timuçin Atayoğlu

Dr. Ali Timuçin Atayoğlu

Genel Başkan

Merhaba,

Bütüncül ve Birleştirici Tıp Derneği, 4 yılı geride bıraktı. Geçen süre içinde ülkemizde bu konuda heyecan verici gelişmeler yaşandı. En önemlisi “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği”nin, 27 Ekim 2014 tarihinde 29158 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması gösterilebilir.

Bunun hemen akabinde “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26.11.2014 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve TÜSEB bünyesinde kurulacak enstitüler başlığı altında “Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Enstitüsü” kurulmasının önü açıldı.

Holistik bakış açısıyla ve farklı disiplinleri entegre ederek daha faydalı olabilme ümidiyle..

Ali Timuçin Atayoğlu
Bütüncül ve Birleştirici Tıp Derneği Başkanı
Medipol Üniversitesi, Sağlık Bİlimleri Enstitüsü, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı