Bütüncül ve Birleştirici Tıp Derneği, dünyanın değişik yerlerindeki diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak “kanıta dayalı” çalışmalar yapmak,  holistik ve integratif yaklaşımı geliştirecek hizmetler vermek amacıyla 2014 yılında merkezi İstanbul olmak üzere kurulmuştur.

Derneğin başkanlığını Dr. Ali Timuçin Atayoğlu yapmaktadır.

Projeler

Holistik Tıp Derneği’nin
Projeleri

Konferanslar & Seminerler

Holistik Tıp Alanındaki Etkinlik Duyuruları

GETAT Eğitimleri

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Duyuruları

Kongreler

Holistik Tıp Alanındaki Kongre Duyuruları