Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
Apiterapi
Akademisyen Yayınevi, 2020

Binlerce bilimsel makale taranarak yazılan “Bilimsel Gerçeklerle Apiterapi” kitabı, Akademisyen Yayınevi tarafından Mart 2020 tarihi itibariyle yayınlandı. Kitap aynı zamanda Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

 

“Yirmi sekiz yılı aşkın bilimsel bir birikim neticesinde “Bilimsel Gerçeklerle Apiterapi” kitabımı sağlık profesyonelleri ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum.
Güncel olanı, bilimsel çerçevede sunarak, eczacı ve hekimlerin zihinlerindeki apiterapi ile ilgili soruları cevaplayabilme ve detaylı bir kaynak oluşturabilme düşüncesiyle, son on yıla ağırlık vermek üzere apiterapi konusunda yapılan bilimsel çalışmalar derlenmiştir. Literatüre ait binlerce makale özetlenmiş, arı ürünlerinin tanımı, fiziksel yapısı ve kimyasal içeriği, biyolojik ve farmakolojik özellikleri ile olası risklere yer verilmiştir. Bununla birlikte her bölüm sonunda verilen ürünlerle ilgili kısa özetler tüketiciler ve arıcılar için de açıklayıcı niteliktedir.

Tüm Sağlık Profesyonellerinin, akademisyenlerin ve tüketicilerin yararlanabilmesi dileği ile…”
Prof. Dr. Sibel Silici
Erciyes Üniversitesi

“Ülkemizde, uzun yıllardır yaptığı araştırmalarla arı ürünleri bilimine çok önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Sibel Silici tarafından hazırlanan elinizdeki kitap; arı ürünlerinin içerikleri, fizikokimyasal özellikleri, biyolojik aktiviteleri, yararları ve riskleri, sağlıkta kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar gibi konularda çok sayıda bilimsel literatür ışığında derlenmiş, değerli bilgiler içermektedir. Kuşkusuz, bu kapsamlı ve özgün eser, benzer konularda yazılacak yayınlara ışık tutacak, öncülük edecek niteliktedir. Arıya ve arıcılığa gönül vermiş biri olarak; arı ürünleri ve apiterapi konularındaki bilimsel çalışmaları, ilmiyle, özenli yazımıyla bütünleştirerek kaleme alan Sayın Silici’ye emeği için gönülden teşekkür ediyor, temel başvuru niteliğindeki bu değerli eseri bilim dünyasına kazandırmasından dolayı kendisini içtenlikle kutluyorum.”
Prof. Dr. Banu Yücel
Apimondia Apiterapi Komisyonu Bilimsel Komite Üyesi

“Apiterapi, Geleneksel Tıp uygulamalar içinde önemli bir paya sahiptir. Son zamanlarda dünyada yükselen bir trend olan ‘geleneksel tıp’ konusunda ülkemizde de çok önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Bunların en başında bu uygulamaların yasal zeminde ele alınmasını sağlayan ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ ve ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Klinik Çalışmaları Yönetmeliği’ gelmektedir.

Bu düzenlemelerle, bu alanda bilimsel çalışma yapmanın önündeki temel engeller kalkmış bulunmakta, dolayısıyla artık Geleneksel Tıp Uygulamalarının bilimin merceği altında ön yargısızca incelenebilmesi imkanı oluşmaktadır. Bugün gelinen noktada, kanıta dayalı geleneksel ve modern tıp integrasyonu ile apiterapi alanında klinik araştırmaların ivme kazanması ve yeni endikasyonların belirlenmesinin önü açılmıştır.
Prof. Sibel Silici tarafından yoğun emek ve titizlikle hazırlanmış olan elinizdeki kitap, apiterapi ürünleri üzerinde araştırmacı olmak isteyenler için temel bir başvuru kaynağı olma niteliğindedir. Bu çalışmasından dolayı kendisine tebrik ve teşekkürlerimi sunarım.”
Dr. Ali Timuçin Atayoğlu
Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü GETAT ABD Başkanı
Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı