Regülasyon Tıbbında Sağlığın Temeli
Kış Okulu
21-24 Kasım 2019, Belek, Antalya, Türkiye

 

GETAT – UZDER tarafından 21-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Regülasyon Tıbbı ile ilgili son gelişmelerin aktarıldığı etkinlik, Antalya – Belek Sherwood Dreams Resorts‘da gerçekleştirilecek

 

 

Değerli Meslektaşlarımız,

Tıp tarihi, bir yönüyle eski sağaltım tekniklerinden parlak bilimsel ve teknolojik gelişmelere geçişin büyüleyici bir öyküsüdür. Bir zamanlar Şamanların kullandığı tekniklerden, farmasötik ilaçlar ve karmaşık cerrahi yöntemler geliştirmeye doğru yol kat etmiş olan bu günün tıbbı, şüphesiz ki, şimdi bize ölümcül hastalıkları alt etme ve daha uzun bir yaşam kabiliyeti vermektedir. Ancak bununla birlikte hala daha pek çok hastalıkta tam çözümün bulunamamış olması, kronik hastalıkların tedavi edilemeyişi vb durumlar, bugün tıp dünyasını doğada ve farklı uygulamalarda bazı çözümlerin bulunabileceği düşüncesine sevk etmiştir. Bu da, hekimler arasında bir takım geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının giderek daha çok ilgi çekmesine ve terk edilmeye yüz tutmuş bazı tekniklerin yeniden gündeme gelmesine yol açmıştır.

Tüm bunların yanında, aynı zamanda, diyet, aktivite düzeyi, uyku ve çevresel etkenler gibi yaşam tarzı faktörlerinin de sağlığımızda ve hastalıklardan korunmada kritik bir rol oynadığının artık farkına varılmıştır. Bu nedenle günümüz tıbbı, sağaltım planlarını oluştururken, klasik kimyasal ilaçlar ve cerrahi yöntemler yanında, geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini, bitkisel ürünleri, gıda yardımcılarını ve yukarıda bahsedilen yaşam tarzı faktörlerini de göz önünde bulundurarak “bütüncül bir yaklaşım” sergilemek zorundadır.

Bu yaklaşımlardan biri de, vücudun kendi kendini tedavi etme kapasitesini kullanarak, hastalıkların ya da hastalanma risklerinin teşhis ve tedavilerinin yapılıp, bedenin dengelenmesi temeline dayanan Regülasyon Tıbbı yaklaşımıdır. Regülasyon Tıbbı, “hastalık yoktur hasta vardır” prensibi ile her hastaya özgü bir metot kullanılarak yapılan, vücudumuzun kendi kendini tedavi edebilme kapasitesini arttırarak, bedenimizde var olan eser elementler ile vitamin ve hormonların yapımını yönetebilme yeteneğinden faydalanan bir tedavi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, ayrıca gereğinde kişiye uygulanacak olan Nöralterapi, Akupunktur, Homeopati, Biyofoton ve Manyetik Alan terapisi gibi Tamamlayıcı Tıp yöntemlerinin de daha etkin ve hemen hemen yan etkisiz olmasını sağlamaktadır.

Biz GETAT-UZDER olarak, meslektaşlarımızı bu alanda da bilgilendirme hamlemizin 1. sini bu yıl 21 – 24 Kasım 2019 tarihlerinde, Regülasyon Tıbbında Sağlığın Temeli Kış Okulu organizasyonu ile başlatmış bulunmaktayız. Bu 1. kursumuzda, öncelikle regülasyon tıbbı nedir, nasıl uygulanmalıdır; hipoksi, disbiyosiz, oksijensizlik ve oksijenin önemi; candida albicans, bağırsak florası ve geçirgenlik; yaşam şeklimizi düzenleyebileceğimiz alkali beslenme, alkali su; minerallerin, enzimlerin ve aminoasitlerin sağlığımızda ne kadar önemli olduğu vb gibi hususları, alanında son derece değerli olan hocalarımızın katılımları ile sizlere sunacağız.Regülasyon Tıbbında Sağlığın Temeli Kış Okulu organizasyonumuzun bu alanda atılan önemli bir adım olduğu inancıyla, katılacak olan sağlık profesyonellerimize şimdiden başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Sencer TEPE
GETAT-UZDER
Genel Başkanı

Etkinlik sayfası için: http://regulasyontibbiokulu.com

ETKİNLİK BİLGİLERİ:
Tarih     :
 21-24 Kasım 2019
Yer        : Sherwood Dreams Resorts – Belek, Antalya, Türkiye

Organizasyon